Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

W dniu 30 czerwca 2014 Listopad 17, 2009, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi podatkowe na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych i pracowników w niekorzystnej sytuacji.

Warunki przyznawania dodatków, zatrudnienia pracowników wobec osób niepełnosprawnych i (183 bez Dz.U. 1426 core) udzielenia niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które tworzą pomocy państwa w zakresie zatrudnienia pracowników w Rada jest zdecydowana być.
Możesz ubiegać się o ulgę, którzy
Ulga podatkowa na podstawie przepisów zasady mogą mieć zastosowanie do przedsiębiorców.

 • W sytuacji i pracowników bardzo niekorzystnej sytuacjiPracowników niepełnosprawnych (patrz słowniczek).
 • Nie stanowią ulgę, która zostanie przyznana, z którymi
 • Ulga przyznawana jest przez organy podatkowe za przedsiębiorców. Ulgi mogą być przyznane na mocy art. 67A i 67B w postaci ordynacji podatkowej.
 • Dystrybucji z tytułu odroczonego podatku i podatku w ratach,
 • Zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w podejmowaniu decyzji, o których mowa w art rozkład opóźnienia lub ratach. 53A Ordynacji podatkowej.

Pracowników znajdujących się w szczególności – każdą osobę, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • Pozostaje bez pracy zarobkowej co najmniej 6 miesięcy przed zatrudnieniem,
 • Nie masz średnim i zasadniczym zawodowym
 • Ukończyła obchodów 50-lecia życia,
 • Jedno dziecko jest co najmniej jeden podniósł poniżej artykułu. Sekcja 6. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Oraz zwiększenie możliwości uzyskania dostępu do stabilnego zatrudnienia, umiejętności językowe i mniejszości etnicznych mają zwiększoną potrzebę poprawy kształcenia zawodowego i doświadczenia zawodowego.

Pracowników znajduje się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest – każdy był bezrobotny przez co najmniej 24 miesięcy przed zatrudnienia.
Pracowników niepełnosprawnych – są uważane za nieważne w świetle prawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i pracowników socjalnych.
Liczba pracowników – w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych, podczas gdy liczba pełnoetatowych pracowników w ciągu roku jest reprezentowany jako część urządzenia.

Kosztów płac – to całkowity koszt, kwoty zapłaconej przez przedsiębiorców o zatrudnieniu pracowników składa się z:

 • Pre-dochodów podatkowych,
 • Składek na ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowe.

 


retert

retretertertertretret

retert

retretertertertretret